16 lutego 2016

O Fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii została powołana do życia z inicjatywy lekarzy dokonujących transplantacji serca ze szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Klinika Kardiochirurgii jest 5 ośrodkiem w kraju, któremu Ministerstwo Zdrowia przyznało zgodę na wykonywanie tych wysokospecjalistycznych procedur. Pomimo, iż w roku 2010 ponad 200 osób czekało na serca w całym kraju wykonano tylko 79 przeszczepów serca. Chęć krzewienia idei transplantologii, świadomego dawstwa narządów a przede wszystkim uświadamiania ludzi to główne nasze idee. Fundacja chce również wesprzeć finansowo osoby po przeszczepach narządów, stawia sobie za cel doposażenie oddziałów szpitalnych, na których dokonuje się transplantacji narządów w niezbędny dla ich funkcjonowania sprzęt.

Władze Fundacji

RADA FUNDACJI:

Prof. dr hab n.med. Marek Jemielity

Dr n. med. Tomasz Urbanowicz

Mateusz Domański

ZARZĄD FUNDACJI:

Mariusz Mroziewicz Prezes Zarządu

Prof. dr hab n.med. Wojciech Dyszkiewicz Wiceprezes Zarządu

Dr n. med. Szczepan Cofta Wiceprezes Zarządu

Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000367403

Celem naszej Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, wspieranie rozwoju transplantologii i propagowanie idei przeszczepiania tkanek i narządów.
Prowadzenie szkoleń w zakresie chirurgii transplantacyjnej.
Poprawianie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów szpitalnych, na których wykonuje się transplantację tkanek i narządów.
Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji poprzez organizowanie i udział w przedsięwzięciach o charakterze naukowym.
Opieka nad chorymi oczekującymi na przeszczep i chorymi po przeszczepie.
Pomoc osobom po transplantacji.