16 lutego 2016

Pomagają nam

Nasza Fundacja współpracuje ze „Stowarzyszenie Osób Po Przeszczepie Serca Nowe Serce Przy Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” Jest to Stowarzyszeniem osób po transplantacji serca wzajemnie się wspierających w życiu po transplantacji. Stowarzyszenie również wspiera i pomaga osoby oczekujące na transplantację, które borykają się z różnymi problemami. Wspólnie organizujemy spotkania, mecze w piłkę nożną, w hokeja na trawie, w bowling,  dla osób po przeszczepach i przyjaciół transplantacji. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności upowszechniającej w naszym społeczeństwie wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz budowanie szerokiego poparcia społecznego dla idei świadomego dawstwa narządów. Stowarzyszenie jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000619895